Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Regler

Du behöver ett fiskekort för att fiska.
När du innehar ett kort har du rätt att fiska.
Du behöver följa följande regler.
Bryter du mot reglerna utfärdas en kontrollavgift.

Allmänna regler för fiske i Mo.

§1 Allt fiske inom Mo fiskevårdsområde kräver giltigt fiskekort. Fiskande har själv ansvaret för att underrätta sig om anslutna vatten och vattendrag samt gällande regler, begränsningar och ev. förbudstider.

Giltigt fiskekort  skall kunna uppvisas vid begäran av fisketillsynsman eller polis samt giltig legitimation för att kunna styrka identitet på den fiskande.

§2 Våra fiskekort

  • Fiskekort kan lösas som dygnskort, årskort eller familjekort:
  • Dygnskort gäller 24 timmar från utfärdande och är personligt.
  • Årskort är personligt och gäller för utfärdat kalenderår.
  • Familjekort gäller för familj och deras barn upp till 18 års ålder.  Kortet gäller för utfärdat kalenderår.
  • Föreningar eller sällskap kan avtala om fiskerätt för enskilda organiserande evenemang(t.ex. pimpeltävlingar). 

Ansöks till styrelsen minst en vecka innan arrangemanget.

 
§3 Fångstfönster för gös är satt till 50-70cm. Gös under 50cm eller över 70cm skall oavsett kondition återsättas varsamt. Max 3 godkända gösar per dygn och fiskekort får tas hem.

§4 Stora Acktjärn samt båda igeltjärnarna har begränsning med ett spö per fiskare och max 3st ädelfiskar per fiskare och dygn. Båtförbud (inkl flytring) gäller i Stora Acktjärn samt båda Igeltjärnarna i Kyrkbyn och Näset och Ö-tjärnarna i Kyrkbyn.


§5 Allt fiske för vidare försäljning eller vinstdrivande syfte är förbjudet. (Mörtstugor och övrig agn-fångst undantagna förbudet.) Mört som agn bör komma ur samma vattensystem.

§6 Nätförbud och långrevsförbud gäller inom hela fiskevårdsområdet i alla sjöar. (Mindre agnnät eller kastnät avsedd för fångande av betesfisk är tillåtet)

§7 Nedskräpning. Om fiskare ertappas med nedskräpning utfärdas kontrollavgift. Nedskräpning bedöms av fisketillsynsman


§8 Kräftfiske inom Mo FvOFs vatten kräver giltigt fiskekort och omfattas av    följande regler:

Allt kräftfiske i Bocksjön är förbjudet. Plantering pågår i ett stort kräftprojekt. Var aktsam kring gällande regler för vanligt fiske på plats för att förhindra eventuell  smittspridning.

Övriga sjöar inom Mo FvOF

  • Kräftfiske får bedrivas med maximalt åtta (8) stycken mjärdar eller burar.
  • Kräftfiske får dessutom bedrivas genom fångst med håv eller för hand.
  • Minimimått för kräftor är 10 centimeter. 
  • Resultat av kräftfisket, vad gäller antal fångade kräftor och deras storlek, skall meddelas föreningen senast 30 dagar efter avslutat fiske. 

§ 9

Det är Ej tillåtet att använda Jaw Jacker eller gäddsax (spöhållare med fjädring)  i våra fiskevatten. 

Fiskemetoder som är tillåtna.

Sportfiske dvs fiske från land/ismete med spö och ett redskap/fiskare. Fiske från rörlig båt med max 2 redskap.

Trolling – alltså fiske från rörlig båt kräver särskilt trollingkort. Max 6 spön med Trollingkort

Vinterangling : Fiske från is med max 15 don per fiskare.

Sommarangling : 6 anglingsdon från stillastående flotte alternativt båt, per fiskare. 

Samtliga som har rätt att fiska inom Mo FvOF får bedriva fiske med mörtstuga, mindre ryssja och mindre mjärde.

För brott mot av föreningen uppsatta fiskeregler tas kontrollavgift ut i enlighet med lag (1981:533) om fiskevårdsområden, 31-38 §§. Kontrollavgiften tas ut enligt nedanstående tabell:

Brott mot fiske enligt Första förseelse Andra förseelse Tredje förseelse 
Paragraf 1-7 samt 91 % av ett basbelopp 2 % av ett basbelopp 4 % av ett basbelopp 
Paragraf 84 % av ett basbelopp10 % av ett basbelopp10 % av ett basbelopp


I synnerligen allvarliga fall kan det enligt lag högsta möjliga beloppet för kontrollavgift tas ut direkt, oavsett beloppen som slagits fast ovan, vilket är 10% av ett basbelopp.

%d bloggare gillar detta: