Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Djupkartor

Florsjön, Bocksjön, Acktjärn och Stora Örtjärn håller god tillförlitlighet.

Självklart gäller undantag från verkligheten då varje enskild kvadratmeter ej kan loggas och framförallt på grundare vatten kan sten finnas som ej registrerats.
Djupet beräknas av ett snitt mellan omgivande mätpunkter, ett enskilt stenblock på botten kan därför exkluderas.

Använd därför kartorna som en vägledning och använd sunt förnuft och försiktighet på framförallt grundare vatten.

Florsjön som exempelvis är uppbyggd av material från flera hundratusentals punkter och över 100 timmars data.
Strandnära kördes ett varv på runt 1 meters djup och ett varv på 2-3 meter.
Resterande data har samlats vid fiske under 3 års tid.
Kartan har i snitt en fast mätpunkt på 10 kvadratmeter!
Bäst teckning mellan 5-15 meters djup. Glesast mellan 0-4 meters djup.

Florsjön och Bocksjön finns att hämta fritt preemmacken i mokorset. (Myskje-macken)
Laminerad för att tåla båtlivet.

Troligen kommer alla sjöar loggas inom tid.
Igeltjärn ligger nog nära till hands som nästa.

%d bloggare gillar detta: